З метою інформування громадськості про можливість отримання біженцями та особами, які отримали міжнародний захист доступу до освіти, подаємо відповідну інформацію, врахувавши виконання Плану заходів, щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.06.2013 № І'94.

Для використання в роботі Міністерство освіти і науки рекомендує такі нормативно-правові акти та навчальні матеріали, що розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua:

 

-           наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.2013 № 488 "Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2013 року за № 813/23345 (ЗАВАНТАЖИТИ)

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/1498-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0813-13

-           загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної (рівні А1, А2; В1, В2; СІ) та комплекс програм з української мови як іноземної, розроблений відповідно до різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 – початковий рівень, А2 - базовий рівень; В1 — І середній рівень; В2 - II середній рівень; СІ - професійний рівень, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України» з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (ЗАВАНТАЖИТИ)

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/41852/

http://old.mon.gov.ua/ua/news/36825-rekomendovano-zagalnoosvitniy-standart-z-ukrayinskoyi-movi-yak-inozemnoyi

-           навчальну програму з вивчення курсу історії, культури, державного устрою України, основ законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, у тому числі й для дорослих (укладачі: Івасюнько О., Гуржій Н., Барчук О.), схвалену для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі - ІІТЗО) від 30.06.2015 № 14.1/12- Г-885) (ЗАВАНТАЖИТИ)

http://mon.gov.ua/activity/education/bizhenczyam-ta-osobam,-yaki-potrebuyut-dodatkovogo-zaxistu.html

-           методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім’єю, підготовлені робочою групою у складі представників ІІТЗО та УВКБ ООН (лист ІІТЗО від 25.04.2014 № 14.1/10 - 1183 про використання та врахування в роботі зазначених методичних рекомендацій працівниками органів управління освітою, керівниками, вчителями та вихователями у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів) (ЗАВАНТАЖИТИ)

www.IITZO