Новини


Від наукових досліджень — до кращих освітніх практик

7

Гру
2017

Важливим питанням у роботі педагогічного колективу Колківського ВПУ є працевлаштування його випускників. Майстри виробничого навчання, викладачі докладають багато зусиль для того, щоб учні училища пройшли виробничу практику на підприємствах, де є сучасні засоби виробництва та виробничі технології, та вдало працевлаштувались.

А про те, що випускники закладу – кваліфіковані робітники, добре відомо на ринку праці Волині, адже в училищі є всі необхідні умови для підготовки спеціалістів з професії кухар-кондитер та тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Понад рік працює Центр професійної кар’єри, який покликаний сприяти підвищенню професійної компетентності учнів, формуванню їхньої мотивації до професійного росту. Тут проводяться практичні заняття, тренінги, де учні вчаться презентувати себе на ринку праці, здобувають навики пошуку роботи тощо.

Робота Центру зацікавила науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, які запропонували на базі Колківського ВПУ провести  експеримент всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар’єри учнівської молоді», метою якого є перевірка результативності моделі формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, створення організаційно-предметного середовища консультування з професійної кар’єри у закладах професійної освіти, зокрема у формі Центрів професійної кар’єри.

7 грудня в училищі відбувся «круглий стіл» на тему «Розвиток можливостей учнів професійно-технічного навчального закладу в працевлаштуванні», де педагоги та  науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України ділились думками щодо системи розвитку кар’єрних орієнтацій учнівської молоді. Карисні думки про форми профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах висловив Закатнов Дмитро, завідувач лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Систему розвитку кар'єрних орієнтацій учнівської молоді розкрив професор, доктор педагогічних наук Орлов Валерій. Алєксєєва Світлана, старший науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, розповіла про систему онлайн-консультування з розвитку професійної кар’єри у професійно-технічних навчальних закладах.

Доктор педагогічних наук, доцент Базиль Людмила проаналізувала проблеми створення і функціонування Центрів професійної кар’єри.

Співпраця Волинського обласного центру зайнятості з колективом Колківського ВПУ представлена його директором Романюком Романом.

Гості з Києва ознайомилися з Центром професійної кар’єри училища та його матеріально-технічною базою.